9 november 2010

Op deze 13e hitparadedag was Willem van Kooten (Joost den Draaijer) te gast.
Hij vertelde in zijn korte aanwezigheid hoe het in de beginjaren ging met de Top 40.
Een leuk weetje is dat de top 40 in de eerste maanden van 1965 een oplage had van ongeveer
5000 exemplaren. Na verloop van tijd werdt de top 40 opgepikt door jongeren die hem dan ook gretig haalden waardoor de oplage rond 1967/68 al tussen de 50 en 80.000 lag.
Pas vanaf 1970 kwam de oplage boven de 100.000.
Willem Van Kooten is tegenwoordig mediaondernemer.
Uiteraard gingen veel mensen op de foto en kregen handtekeningen.
Willem was toch wel enigzins blij verbaasd over deze bekendheid en hitparadeverzamelaars.

De dag is opniew erg goed bezocht en er waren ook nieuwe gezichten.
Er is dus weer veel informatie uitgewisseld.

Tevens werdt het onderwerp over het laatste hitdossier (10) opnieuw besproken.
Op de vraag waarom men deze edite niet heeft uitgesteld vanwege de te korte deadline kwam geen overtuigend antwoordt. Waarschijnlijk speelden commerciële belangen mee.
Men was voor de release van editie 10 op de hoogte van de slecht onderhouden database waaruit het boek gemaakt zou worden. Uitstel zou geen vekeerd besluit zijn geweest!
De makers van hitdossier hebben nu wel veel meer tijd om een goed boek neer te zetten.
Laten we ze dan ook deze kans geven nu ze meer tijd hebben.
Op het forum van de homepage van de top 40 kunt u uw verbeterpunten kwijt.
De makers hebben toegezegd er naar te kijken.

De organisatie van deze succesvolle dag lag weer in handen van Olav en Wouter.

Onderstaand een selectie van foto's die dag gemaakt.Hitparadedag edities uit het verleden.


2006    2007    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019