Het Genootschap voor Hitologie

Het Genootschap voor Hitologie, opgericht in september 1973, was een vereniging van hitlijstenverzamelaars. De wens van deze vereniging was een blad te maken dat het contact tussen liefhebbers van hitlijsten bevordert. Hierin werd voorzien door het uitgeven van een tijdschrift dat de naam Pampus droeg. Dankzij advertenties in muziekbladen vond men de nodige abonnees. Ook publiceerde men diverse belangwekkende boekwerkjes.

Tijdschrift

De eerste editie van het gestencilde tijdschrift verscheen in november 1973 met 31 leden, vijf jaar later waren dat er zo'n 250. Wegens geldgebrek werd toen besloten om het blad elke twee maanden te laten verschijnen. Kort daarna, in april 1979, verscheen het laatste nummer. Tegelijk met bekendmaking hiervan door Theo Visser in een brief van 5 juni 1979 werd het blad overgenomen door Hitmemories.

Het eerste aardige wapenfeit van Pampus betrof de publicatie van de toentertijd nooit gepubliceerde en nooit uitgezonden Veronica Top 40 nr. 26 van 30 juni 1973 (deze hitparade werd uitgezonden noch gepubliceerd uit protest tegen het toen op handen zijnde gedwongen verdwijnen van het zendschip van Radio Veronica).

In de loop der jaren publiceerde men maandelijks onder andere hit- en tiplijsten uit het verleden, jaaroverzichten van hitlijsten, overzichten van nummer 1-hits uit binnen- en buitenland, artikelen over popgroepen met rekenwerk en hitologie, enzovoort.

De redactieleden van het eerste uur waren Freek Kennis, Theo Visser en Douwe IJsendijk. De samenstelling van de redactie wisselde nogal eens, door de jaren heen passeerden vele namen van medewerkers de revue. De laatste redactieleden waren Piet de Meer, Hans Blaauwbroek en Gijs van Empel, met eindredactie van Theo Visser.


Bron text: Wikipedia

Het Genootschap voor Hitologie publiceerde (of werkte mee aan het publiceren van) diverse boekwerkjes/werkstukken.

 

Met dank aan Hans Blaauwbroek voor onderstaande afbeeldingen en teksten.

(Het kan zijn dat de cover van in omloop zijnde boekjes een andere kleur heeft dan hier afgebeeld).


Pampus top 40

Veronica Top 40 1965 -1966 Het originele complete hitlijstenboek Uitgave van Pampus in 1976 en 104 blz. op 17 x 24 cm. formaat. Dit boekje is de eerste uit een serie van drie en het bevat kopieën van alle gedrukte exemplaren van de Top 40's uit beide jaren. Hier ontbreken helaas 2 januari 1965 en 31 december 1966 en  alleen 8 januari 1966 is een getypte versie.


Pampus top 40

Veronica Top 40 1967 -1968 Het originele complete hitlijstenboek Uitgave van Pampus in 1977 en 107 blz. op 16 x 23 cm. formaat. Dit boekje is de tweede uit een serie van drie en het bevat kopieën van alle gedrukte exemplaren van de Top 40's uit beide jaren. Hier ontbreekt helaas 6 januari 1968.
Achterin het boekje staan de Top 100's over de jaren 1968 en 1969. Vreemd dat 1967 niet is gebruikt.


Hitlijsten van Veronica 1969 - 1970.
Nog geen informatie en afbeelding bekend.


Pampus top 40

Veronica Top 40 Research 1965 - 1974 (deel 1) is samengesteld door Harm Scholtens (privé uitgave van Harm of van 65 min,het is geen uitgave van Pampus maar destijds wel te koop via het Genootschap voor Hitologie). Uitgave 1974 en 38 blz. A4 formaat geniet en linnen plakbandje.

Dit is de voorloper van de bekende Hitdossiers met een overzicht per artiest met per single de datum van binnenkomst, het aantal punten, het aantal weken en de hoogste notering. Indien een single slechts de Tipparade haalde wordt dit vermeld. Deze uitgave beslaat de Veronica Top 40's uit de periode 9 januari 1965 - 29 december 1973 en Tipparades vanaf 19 september 1970. Achterin is een aanvullingslijst met het eerste halfjaar 1974 en de eerste 10 winkelexemplaren van de Tipparade (11 april - 13 juni 1970) opgenomen. Verder bevat het overzichten van alle nummer 1 hits, volledige hitlijst van 1973 (322 singles), de Top 40 van 2 januari 1965, alle Alarmschijven en een Top 100 over 1965 - 1973.
NB. De inhoud van deze oervorm van een Hitdossier komt waarschijnlijk wat rommelig over, maar in de jaren 70 beschikten men niet over de middelen van deze tijd. In het uitwerken en controleren zat toen veel tijd.


Pampus top 40

Veronica / Nederlandse Top 40 Research deel 2 1974 – 1975 (1e druk) samengesteld door Harm Scholtens. Uitgave van Pampus in 1975 en 46 blz. A4 formaat, gelijmd en linnen plakbandje.

Dit is de eerste aanvulling op Veronica Top 40 Research deel 1965 - 1973 met de volledige jaren 1974 en 1975. Aanvulling Tipparade 3 januari - 12 september 1970 en errata op het eerste research werk. Het vervangt de voorgaande aanvullingen die zijn verschenen.


Pampus top 40

Veronica / Nederlandse Top 40 Research deel 2 1974 – 1975 is ook in een 2e druk is verschenen. Deze is van november 1976 en het formaat is kleiner. Deze is 17 x 24 cm., is geniet en de kaft ziet er anders uit. Het logo van "De Nederlandse Top 40" van de gedrukte exemplaren uit die tijd zie je niet meer.  Op de kaft staat dat Theo Visser de samensteller is terwijl dit in het boekwerkje weer gewoon Harm Scholtens is.


Pampus top 40

Platen Research 1965 – 1975 samengesteld door Theo Visser. Uitgave van Pampus in 1975 en 54 blz. A4 formaat, gelijmd en ge'tape'te rug.

Dit is een aanvulling op het Veronica Top 40 Research deel 1 en 2. Het bevat alle singles gesorteerd op titel die in de periode 1965 - 1975 in de Top 40 hebben gestaan. Totaal zijn het ongeveer 4200 titels. Per titel zijn het aantal punten, het aantal weken en de hoogste notering en de artiest vermeld. De lidwoorden tellen in de alfabetische rangschikking niet mee.


Pampus radio Noordzee

Radio Noordzee Research samengesteld door Hans Blaauwbroek. Uitgave van Pampus van 87 blz. en verschillende formaten gelijmd en ge'tapte'te rug. Er zijn twee oplagen van 100 exemplaren verschenen. De 1e druk komt in 1976 op A4 formaat uit en een jaar later de 2e druk is iets kleiner (17 x 23 cm.). In de 2e druk zijn een aantal fouten verbeterd.
Dit is ook een voorloper van de bekende Hitdossiers met een overzicht per artiest met per single de datum van binnenkomst, het aantal punten, het aantal weken en alle noteringen. Indien een single slechts ook de Playlist en / of de Troef 20 haalde wordt dit met de weken of noteringen vermeld. Deze uitgave beslaat de Radio Noordzee Top 50's uit de periode 21 februari 1971 - 24 augustus 1974, de Playlisten vanaf 3 september 1972 en de Troef 20's vanaf 14 april 1973. Achterin zijn alle kanskaarten van de diskjockeys, LP's van de week en Treiterschijven opgenomen. Verder bevat het overzichten van alle nummer 1 hits en de jaarlijkse Top 100's die op Tweede Kerstdag zijn uitgezonden.


Pampus radio Noordzee

Radio Noordzee research 2e druk: 1978


Pampus top 40

Veronica Top 1000 1965 – 1976 samengesteld door Piet de Meer. Uitgave van Pampus in 1976 en 19 blz. A4 formaat, geniet.

Het is een Top 1000 overzicht van de Top 40's over de periode 2 januari 1965 - 30 oktober 1976. Het bevat per single het aantal punten, het aantal weken en de hoogste notering. Achterin is een artiesten Top 100 over dezelfde periode opgenomen met het totaal aantal punten en het totaal aantal weken.


Pampus top 40

Veronica LP research 1970 - 1976 + supplement 1976 samengesteld door Richard Groothuizen, Richard Freriks, Piet de Meer en Theo Visser. Uitgave van Pampus in 1977 en 76 blz. op A5 formaat geniet.

Dit boekje is te beschouwen als het eerste album dossier. Eerst wordt een stukje over het ontstaan van de LP lijsten in de bladen Fonorama, Stereo Revue, Hitweek, Platen-Wereld en Muziek Expres beschreven. Vervolgens een opsomming van de veranderingen in de Veronica LP lijsten en een overzicht van de 25 langst genoteerde LP's tot en met 1976.

Op 38 bladzijden een overzicht per artiest met per album de datum van binnenkomst, de hoogste notering en aantel weken. De soundtracks / TV programma's en verzamel elpees worden apart vermeld. Tot slot een overzicht van de nummer 1 LP's en LP's van de week. Dit gedeelte van het boekje beslaat 46 blz, en is door vier personen samengesteld.
Dit is de tweede aanvulling op het Veronica Top 40 Research deel 1965 - 1973 en bevat alleen 1976. Piet de Meer is dit maal . de samensteller. Dit gedeelte van het boekje beslaat 26 blz.


Pampus top 40

12 1/2 jaar Top 40 Top 3491 samengesteld door Gijs van Empel en Hans Blaauwbroek. Uitgave Pampus in 1977 en 104 blz. op A5 formaat gelijmd.

Het is een Top 3492 overzicht (zit een foutje in, want er is een plaat dubbel opgenomen) van de Top 40's over de periode 2 januari 1965 - 25 juni 1977. Het bevat per single het aantal weken, het aantal punten, Alarmschijf geweest, hoogste notering en datum van binnenkomst. De re-entries worden apart vermeld en dit wordt gesommeerd. Bijzonder is dat dit deel door Gijs van Empel handgeschreven is.
Tot slot een overzicht van de nummer 1 hits en Alarmschijven uit diezelfde periode samengesteld door Hans Blaauwbroek.


Pampus top 40

Pampus hitlijsten jaarboek 1977 samengesteld door Erik Blaauwbroek, Hans Blaauwbroek, Henk Brugge, Gijs van Empel, Lambert Gelens, Wim Karsenbarg, Piet de Meer en Theo Visser. Uitgave van Pampus in 1977 en 125 blz. op 17 x 23 cm. formaat gelijmd en en ge'tape'te rug.
Dit boekje is de eerste uit een serie van vier jaarboeken en bevat vele overzichten, analyses en commentaar over de volgende hitlijsten:
- Nederlandse Top 40, Tipparade en LP Top 50
- Levi Top 10 / ABTT
- Nederlandstalige en Klassieke Top 10
- Top 100 Allertijden 1977
- Schijven op Hilversum 3 en Mi Amigo
- Nationale Hitparade
- TROS Europarade
- Ferry Maat's Soul Top 10
- Radio Luxemburg Top 20 Nederlands en Engels
- BRT Top 30
- Top 10's Spanje en Duitsland


Pampus top 40

Pampus hitlijsten jaarboek 1978 samengesteld door Hans Blaauwbroek, Gijs van Empel, Wim Karsenbarg, Piet de Meer en Theo Visser. Uitgave van Pampus in 1978 en 120 blz. op A5 formaat gelijmd. De oplage was 300 stuks.
Dit boekje is de tweede uit een serie van vier jaarboeken en bevat vele overzichten, analyses en commentaar over de volgende hitlijsten:
- Nederlandse Top 40, Tipparade en LP Top 50
- TROS Top 50
- TROS Europarade
- Nederlandstalige Top 10
- Soul Top 10
- Levi's Top 10 door Ad Bouman
- Schijven en LP's op Hilversum 3 en Mi Amigo
- Polderpopparade
- Belgische Nationale Hitparade
- Singles en LP's USA
- Nationale Hitparade, LP Top 30 en Nederlandstalige Top 10


Pampus top 40

Pampus hitlijsten jaarboek 1979 samengesteld door Hans Blaauwbroek, Fokke Terpstra, Bert de Vries, Pieter Vroonland en Theo Visser. Uitgave van Pampus in 1979 en 82 blz. op A5 formaat gelijmd en ge'tape'te rug.
Dit boekje is de derde uit een serie van vier jaarboeken en bevat vele overzichten en analyses over de volgende hitlijsten:
- Nederlandstalige Top 10
- Nederlandse Top 40, Tipparade en LP Top 50
- Top 40 Research 1979 op artiest en titel zonder Tipparade
- Top 100 Alarmschijven
- Nationale Hitparade Single en LP Top 100
- Schijven op Hilversum 3
- Belgische Nationale Hitparade single en LP, Engeland, Disco nummer 1 hits
- TROS Europarade
- Artiesten overzicht TROS Top 50
- Single Top 100 of the seventies


Pampus top 40

Pampus hitlijsten jaarboek 1980 samengesteld door Hans Blaauwbroek, John Planting, Fokke Terpstra, Bert de Vries en Theo Visser. Uitgave van Pampus in 1980 en 107 blz. op A5 formaat gelijmd en ge'tape'te rug.
Dit boekje is de vierde uit een serie van vier jaarboeken en bevat vele overzichten, analyses en commentaar over de volgende hitlijsten:
- Top 40 Research 1980 op artiest en titel zonder Tipparade
- Nederlandse Top 40, Nummer 1 hits, Tipparade en LP Top 50
- Nederlandstalige Top 10
- TROS Top 50
- TROS Europarade
- Schijven op Hilversum 3
- Nationale Hitparade LP Top 100, Nederlandse productie, Nederlandstalige Top 10
- 38 Amerikaanse Top 100's


Pampus top 40

Links een afbeelding van het maandblad Pampus van het genootschap voor hitologie.
Dit is editie december nr 12 1978 5e jaargang.
Dit blad telt 18 pagina's.